Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §.

Laadittu 23.1.2023

 

1. Rekisterinpitäjä

Picassos Design Oy / Basebeton Suomi

Tuijussuontie 9

21280 Raisio

Y-Tunnus : 2765508-2

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tietosuoja-asioissa voit olla yhteydessä sähköpostitse maahantuonti(a)basebeton.fi

3. Rekisterin nimi

Basebeton.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Picassos Design Oy / Basebeton Suomi:n ja asiakkaan välillä solmittu sopimus. Sopimus syntyy, kun asiakas tekee tilauksen verkkokaupasta. Ilman henkilötietojen luovuttamista, emme pysty käsittelemään tilausta. Esimerkiksi tilauksen toimittaminen oikeaan osoitteeseen vaatii henkilötiedot. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimittaa tilatut tuotteet oikeaan osoitteeseen, yhteydenpito asiakkaisiin ja markkinointi, jos asiakas on antanut suostumuksensa markkinointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio ja y-tunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista tavaroista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tiedot säilytetään vähintään kuusi vuotta laskettuna tilauksen tekoajankohtaa seuraavan vuoden alusta. Esimerkiksi jos tilaus on tehty 1.6.2013, henkilötiedot on voitu poistaa rekisteristä aikaisintaan 1.1.2020.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkokaupassa tehdyn oston yhteydessä, kun asiakas syöttää tiedot tilausta tehdessään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan kuljetusliikkeille, kuten Posti tilauksen toimittamista varten. Ilman tällaista tietojen luovuttamista tilausten toimittaminen on mahdotonta. Tietoja voidaan luovuttaa myös luotonmyöntäjille, maksunvälittäjille tai perintäyhtiölle. Lisäksi kirjanpitotoimistomme käsittelee kuitteja kirjanpidon laatimista varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Picassos Design Oy / Basebeton Suomi:n tiedot säilytetään Louhi Net Oy:n ylläpitämillä palvelimilla. Picassos Design Oy / Basebeton Suomi huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtäväkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (sähköpostiosoitteeseen maahantuonti@basebeton.fi). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Huomioithan, että henkilötietoja säilytetään vähintään kuusi vuotta laskettuna tilausta seuraavan kalenterivuoden alusta. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muuta

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta lainsäädännön ja liiketoiminnan kehittyessä.